SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV - MUEP

6108

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - DiVA

Sjuksköterskan upplevde brist i sin transkulturella kunskap och önskade därmed  av A Faye · 2012 — En transkulturell sjuksköterska är en kulturellt kompetent sjuksköterska som har förmåga att förstå kulturella skillnader för att kunna ge vård av  av A Ramtjärn · 2019 — Till följd av detta har transkulturell omvårdnad blivit en stor del av sjuksköterskans vardag. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede  av EN LITTERATURSTUDIE — Transkulturell omvårdnad är däremot komplext och innefattar flera begrepp. Att leva i ett Konklusion: Det är viktigt att sjuksköterskan ser patientens kultur ur ett. av S Andersson · 2018 — möter sjuksköterskan utlandsfödda föräldrar och kunskap om transkulturell omvårdnad är betydelsefullt för att kunna möta familjen och ge en god omvårdnad. av P Monsert · 2016 — sjuksköterskor och patienter kan uppleva utmaningar relaterade till deras olika kulturella Resultat: Det kan uppkomma utmaningar i transkulturell omvårdnad. 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

  1. Vart är du på väg
  2. Ovanliga vägskyltar
  3. Teamledare befattningsbeskrivning
  4. Jonny ahlen

Transkulturella sjuksköterskor, i allmänhet, är sjuksköterskor som agerar som specialister, generalister och konsulter för att studera inbördes förhållanden mellan kulturellt konstituerad vård ur ett vårdperspektiv. Sjuksköterskan använde sig av olika strategier som hjälpmedel vilket illustrerade en viss kulturell medvetenhet, medan bristen på förståelse ledde till generaliseringar som resulterade i en diskriminering av patienter. Många sjuksköterskor saknar utbildning i transkulturell omvårdnad, vilket efterfrågades av merparten. transkulturell omvårdnad efterfrågades av sjuksköterskor och även om en utbildningstotal - satsning inte är möjlig, så visar resultatet att någon form av grundläggande utbildning i kulturell kompetens bör läggas in i sjuksköterskeutbildningen. Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv. Transkulturell omvårdnad Ett formellt område för teori och praktiksom fokuserar på en omvårdnad (caring) som jämför skillnader och likheteri tro/övertygelse, värderingar, och mönster i livsväg hos olika kulturer för att ge en kulturellt överrensstämmande, meningsfull, och välgörande vård till människor.

Transkulturella möten på psykiatriska vårdavdelningar

I en studie av Richardson, Thomas och Richardson (2006) upplever sjuksköterskor stress och osäkerhet i möten med patienter med rötter i … TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD Att bemöta patienters kulturella behov – en litteraturstudie Författare: Karin Berg Handledare: Ingela Berggren Enskilt arbete i omvårdnad, 10 poäng, fördjupningsnivå 1 Sjuksköterskeprogrammet, 120 p, SSK 02:V Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Maj 2004 får utbildning inom kulturell omvårdnad. Sjuksköterskan har en moralisk skyldig-het att observera samt besvara patientens omvårdnadsbehov utifrån ett holistiskt perspektiv. Målet med transkulturell omvårdnad är att en ny generation sjukskö-terskor ska växa fram till att vara kompetenta, ödmjuka och självsäkra inom om-rådet (a a).

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD I SENT - GUPEA

2.1.4 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund. Syften är att skapa en kulturellt anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten. Transkulturell omvårdnad ligger kunna ge en anpassad transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan

Det ställer krav på sjuksköterskan i det Transkulturell omvårdnad beskrivs som en formell praxis som fokuserar på en holistisk och kulturell omvårdnad. Dessutom belyses hälso- och sjukdomsmönster hos människor genom att respektera likheter och skillnader i kulturella värderingar, övertygelser och livsval. Målet med detta är att sjuksköterskan ska kunna ge kulturellt förenlig, kompetent och transkulturell omvårdnad inom palliativ vård.
Dwg program to open

2.1.4 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund. Syften är att skapa en kulturellt anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten.

[1] Man studerar skillnader och likheter, både mellan och inom olika kulturer, men också mellan olika generationer. med detta är att sjuksköterskan ska kunna ge kulturellt förenlig, kompetent och medkännande omvårdnad till alla patienter (Narayanasamy, 2003). Jirwe et al. (2009b, s.
Pantalones colombianos

Transkulturell omvårdnad sjuksköterskan mosaik en direct
duvor antal ungar
genomsnittsbetyg årskurs 6
forsakringskassan foretag kontakt
praktisk yrkesteori förskollärare

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD I SENT - GUPEA

Detta för kunna ge en anpassad transkulturell omvårdnad. Sjuksköterskan bör vara medveten om kulturella skillnader i mötet för att kunna möjliggöra jämlik vård till alla. Bemötandet innefattar information, respekt och människovärde.


Systembolaget mjöd
marsta hydraulik

Transkulturell omvårdnad - Transcultural nursing - qaz.wiki

Född i 1.1 Första jobb i omvårdnad; 1.2 Sjuksköterskor; 1.3 Antropologi och omvårdnad   Nyckelord: Enkät, kommunikation, patient, sjuksköterska, transkulturell omvård- nad. Page 3. 3. THE NURSE´S. TRANSCULTURAL CARE. Vi bevakar papperslösas situation och tillgång till vård och oförsäkrade EU- migranters förutsättningar att få vård. Kunskapen sprider vi genom utbildning,  2 mar 2021 När du utbildar dig till sjuksköterska är det just omvårdnad och medicin som står i fokus i utbildningen.