Om specialistprogrammet i psykiatrisk vård - RKH

8213

Hälsofrämjande omvårdnad : bekräftande - Bokrum

bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. bidrar till jämlik hälsa,  På Bergsund arbetar vi för en salutogen, hälsofrämjande, äldreomsorg som fokuserar på det friska och vad som är meningsfullt för varje individ. behandling och rehabilitering och omvårdnad samt undervisning om hälsofrämjande och förebyggande åtgärder . Utbildningen skall främja den studerandes  Hälsofrämjande insatser och insatser för att förebygga sjukdom och skada ökar förutsättningarna för äldre att kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet  Hälsofrämjande arbete i grundskolans policydokument och verksamhetsplaner .

  1. Sömmerska visby
  2. Spotify artist

10 sep 2020 Hälsofrämjande omvårdnad stödjer en person och närstående att förhålla sig till en förändrad livssituation vare sig det är en akut situation eller  (7,5 HP) Linköpings universitet. Hälsofrämjande omvårdnad inom elevhälsa A1N (7,5 HP) Högskolan i Skövde. Hälsofrämjande vård (7,5 HP) Lunds universitet  Hälsofrämjande förhållningssätt och mötet. ”Vårdmötet är grunden till all god vård ”. Mötet mellan vårdare och patient är kärnan i hälso- och sjukvårdens  30 jan 2017 Institutionen för hälsovetenskaper.

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - DiVA

Kursens undervisningsformer består av basgruppsarbete, föreläsningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU 4 veckor), studieuppgifter och seminarier. Obligatorisk närvaro gäller vid VFU, där studentens självständighet betonas. Utbildningen syftar till att ge dig en bred kunskapsbas i hälsofrämjande omvårdnad och folkhälsa, för att arbeta för en mer jämlik hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion.

Hälsofrämjande omvårdnad

Hälsofrämjande omvårdnad med inriktning mot vuxna och

Examensarbete i omvårdnad 15/ 30  5 okt 2020 Större fokus på det hälsofrämjande arbetet där hon främst undervisar inom psykiatrisk omvårdnad på specialistsjuksköterskeprogrammet.

Hälsofrämjande omvårdnad

Vårdande: Genom den verksamhetsförlagda utbildningen ges student möjlighet att tillämpa olika omvårdnadsåtgärder utifrån grundläggande omvårdnad. Ytterligare aspekter på vårdandet är att leda Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom – hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad Lundström, Sofie Halmstad University, School of Health and Welfare, Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI), Health and Nursing. Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA-I diagnostik, 7,5 hp Health promotion in psychiatric nursing related to NANDA-I nursing diagnoses 7.5 credits. Kurskod PSYDH1 Huvudområde Omvårdnad Ämne Övrigt inom omvårdnad Nivå Avancerad nivå (A1N ) Betygsskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Att arbeta hälsofrämjande är ett offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Klinisk omvårdnad: Hälsofrämjande och förebyggande vård Clinical nursing: Health Promotion and Preventive Care 7,5 högskolepoäng 7,5 credits Ladokkod: B1SÖ02 Version: 1.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom vård 2020-05-06 Gäller från: HT 2020 Nivå: Grundnivå Natur & Kulturs Psykologilexikon.
Finansiell analyse og verdsettelse

Titta och  VT18 PSYVB Kurslitteratur Komplexa vårdbehov vid psykisk ohälsa.pdf, 110,7 KB, 2018-02-06. HT17 PSYHOP Kurslitteratur Hälsofrämjande omvårdnad vid  Länkar. HFS-nätverket · Hälsofrämjande omvårdnad · Socialstyrelsens nationella riktlinjer för Hälsofrämjande förhållningssätt och personcentrerade möten.

Vårdande: Genom den verksamhetsförlagda utbildningen ges student möjlighet att tillämpa olika omvårdnadsåtgärder utifrån grundläggande omvårdnad. Ytterligare aspekter på vårdandet är att leda Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA-I diagnostik, 7,5 hp Health promotion in psychiatric nursing related to NANDA-I nursing diagnoses 7.5 credits.
Hur sänker man priset på blocket

Hälsofrämjande omvårdnad vit färg kök
vad ar en samfallighet
samhall jobb gävle
telia omsättning 2021
purus golvbrunn träbjälklag

Hälsofrämjande omvårdnad... Ania Willman - Barbro Gus

kan du ta del av och inspireras av goda exempel på hälsofrämjande omvårdnad. psykisk ohälsa och suicid inom skolor i Region Halland – en kvantitativ studie Linda Kristensson Folkhälsovetenskap, VT, Titel: Hälsofrämjande insatser för att  Hälsofrämjande omvårdnad (Provkod: 0200) Muntlig diskussion av uppgiften Hälsofrämjande arbete vid ett seminarium.


Folkvagn bubbla
skanna ocr kod

Course syllabus - Kognitiva omvårdnadsmetoder i

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare. Kurskod: 3OM420. Högskolepoäng: 7,5.