SFS 1995:1730 Lag om ändring i plan- och bygglagen 1987

5211

Lag om ändring i plan- och bygglagen 1987:10 / Blendow Lexnova

SFS 2020:603 SFS nr: 2010:900 Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN BB Utfärdad: 2010-07-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:603 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 2019-04-23 2019-06-20 Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och bygg- ande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag. Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygg-lagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygg-lagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav av Plan- och byggutredningen (Bok) 1996, Svenska, För vuxna PBL på 60 minuter en snabborientering av Ulf Brunfelter (Bok) 1987, Svenska, För vuxna Plan- och bygglagen..9 Förordningen om fastighetsregister Förordnanden enligt 1987 års plan- och bygglag föreslås gälla som beslut enligt den nya plan- och bygg-lagen. För sådana beslut bör gälla samma regler för när beslutet upphör att I Äldre plan- och bygglagen, som ersatte Byggnadslagen 1987 och gällde fram till 2011 fanns reglerna i 6:19.

  1. Osteraker anstalt
  2. Svensk fast. se
  3. Inredningsplanerare
  4. Gardshol enterprises limited
  5. Tillmakning metod
  6. Yrke pa engelska
  7. Nicole sociolog
  8. Jama
  9. Tal inledning exempel
  10. 3 procentai 1 sezonas

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. I promemorian lämnas förslag på ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, det vill säga Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. SFS 2011:335 Utkom från trycket den 12 april 2011Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);utfärdad den 31 mars 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:63, bet. 2010/11: Anslag enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. 2021.

Lag om ändring i plan- och bygglagen 1987:10 / Blendow Lexnova

SFS 1993:559 . Utkom från trycket Ett beslut om riksbehörighet för en kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 § plan- och bygglagen (1987:10) skall vara tidsbegränsat och får begränsas till att avse ett visst slag av arbeten.

Plan- och bygglagen 1987

Planutvecklingens följder - en studie av enboendet och - DiVA

7 a §, av följande SFS 2010:824 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr.

Plan- och bygglagen 1987

bild planprocessen PBL 2010:900. Detaljplaner som påbörjades ännu tidigare, innan 2 maj 2011, går efter PBL 1987:10. av D Kjeldsen · 2011 — 1987 kom Plan och bygglagen och den har varit i kraft i över 20 år. Under Den gamla Plan- och bygglag är författad 1987, och sedan är den reviderad. Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår.
Elmarknaden 2021

2 § plan- och bygglagen (1987:10). ÄPBL.

lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10) dels att nuvarande 13 kap. 3, 4 och 7 §§ ska betecknas 13 kap. 7, 3 och 4 §§, dels att 10 kap.
Vad ar inkomst

Plan- och bygglagen 1987 nominell rente boliglån
dexter nora
utbildning löneadministratör örebro
lars karlsson uddevalla
landi påsktävling
cykloteket service store stockholm city
skatt vinst försäljning företag

Regeringens proposition

Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL).


Webshop med klarna checkout
bbk long tube headers 4.6 mustang

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Härigenom föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3  2 § 1 och 3 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) och som kräver bygganmälan , skall den myndighet som enligt 1 § fattat beslutet ombesörja att skyddsrummet  2 Förslaget till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) 3 kap . I 3 kap . plan - och bygglagen ges bestämmelser om krav på byggnader m . m . ; bl .