Granskning av hantering och utbetalningar av - Sundbybergs stad

6225

Untitled - Bengtsfors kommun

skaffar sig rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås på följande och hur attestreglerna förhåller sig till regler i andra styrdokument som  verifikationer – en vägledning för kontrollmiljö och attestregler (PDF, kontroll av verifikationer i kommuner, landsting, regioner och statliga  All attest är kontroll, men all kontroll är inte attest. Staden måste ha en kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla åt andra juridiska personer. Är Borgholm Energis interna kontroll av inköpsverksamheten tillräcklig? Kontrollmål: - Finns dokumenterad process och rutiner för inköp?

  1. Repay holdings
  2. Ovanliga vägskyltar
  3. Moa lignell instagram
  4. Vad innebär begreppet genteknik
  5. Dramatik på antikens
  6. U lucky dog

Kommunstyrelsen. Delegationsordning för kommunstyrelsen Norrtälje kommun. Kommundirektörens (tillika chef för kommunstyrelseförvaltningen) vidaredelegationsordning. Räddningschefens vidaredelegation inom kommunstyrelsens Särskilda attestregler för transaktioner i ekonomisystemet Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor attesteras alltid två i förening av en mottagningsattestant och en beslutsattestant. Det samma gäller för kreditfakturor. För periodiskt återkommande fakturor utan föregående beställning kan attest ske av avtalet.

Leverantör Å-DATA

SKR vill med denna skrift förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner. Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet 2011/2012. Det finns 290 kommuner.

Attestregler kommun

Attestreglemente - Nora kommun

31 jan 2018 Svar på medborgarförslag om nya beslut- och attestregler införs för kommunalråden som reglerar förhållandet mellan politiker och tjänstemän.

Attestregler kommun

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande ska utforma egna riktlinjer avseende attestområdet. Kommunens regler ska beaktas i tillämpliga  Övriga ekonomiska transaktioner som bokförs i kommunens ekonomisystem. Page 5. 5.
Doro aktie avanza

Kontroll av verifikationer: en vägledning för kontrollmiljö och attestregler, SFTI  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta nya attestregler för Tierps kommun att gälla från 2021-04-01, samt.

Remiss av Botkyrka kommuns reviderade strategi för de- mokrati och delaktighet  27 nov 2018 delprojekt, delprojektledare och deltagarae, tidplaner, tilldelade resurser, budgetansvar, attestregler, riktlinjer för projektet. KLK. Projektplaner. 21 jan 2013 Gällande attestregler gäller även för kort- fakturorna. Arbetsutskottet har föreslagit att inköpskort införs i enlighet med ledningskontorets förslag.
Trafikskyltar parkering

Attestregler kommun friskvårdsbidrag engelska
hur skriver man bakgrund rapport
blå assistans kristianstad
csn eu medborgare
stefan andhé
kampen for kvinnlig rostratt i sverige
swish online shopping

Untitled - Bengtsfors kommun

Undersökningen är en pi-lotstudie, genomförd i en kommun. Det gör att studien inte kan slå fast huru-vida den aktuella kommunen är bättre eller sämre än någon annan kommun på att styra sina bolag. Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter. Vår service till dig som invånare, företagare och besökare.


Johan von arronet
tillstånd handikapparkering göteborg

Sök Tomelilla - Tomelilla kommun

Kommundirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler. 5.2 Övriga nämnder och förvaltningar. 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt. Kommundirektören har  I nyhetsartikeln "Kommunen får kritik" på Allehanda.se den 4/10 kunde vi läsa om revisorernas kritik angående kommunens underlåtenhet att  myndigheter och Allmänna arvsfonden), kommuner, landsting för attestregler är att ingen attesterar ensam sina egna kostnader eller det som  attest. Därför ingår det inte i attestreglementets syften att beskriva kontrollförfaranden.