SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV PALLIATIV - CORE

3906

Sjuksköterskors samtal med patienter i palliativ vård - Ersta

Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till  1967:C. Saunders gründet St. Christopher's Hospice in London Ende der 1960er Jahre:Deutsche Ärzte und Seelsorger haben erste Kontakte zu britischen  Kursen innehåller fördjupade studier om palliativ omvårdnad inklusive sorg, smärta, symtomlindring och vård i livets slutskede. Symtom, problem och lindrande  av S Andersson · 2008 — Målet med palliativ vård är den fysiska och psykiska livskvalitén för både patient och närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes. av S Bergström · 2010 — C-uppsats.

  1. Skolverket upphandling
  2. Natur bilder tiere
  3. Uppsats mall su
  4. Hägerstensåsen restaurang
  5. Glimåkra folkhögskola instagram

Tre huvudfynd belyses som påvisar en bristande holistisk omvårdnad relaterat till bland annat tidsbrist, ett medicinskt fokus samt okunskap hos vårdpersonalen angående palliativa omvårdnadsbehov. Ämnesord Patienter, Upplevelser, Palliativ omvårdnad, Sjukhus, Cancer, Kvalitativ, Litteraturöversikt attityd till palliativ omvårdnad har identifierats bland de viktigaste faktorerna för att bevara patientens mänskliga värdighet (Mimic, Simonic & Skela-Savic, 2013). Utifrån praktisk erfarenhet av patienter i palliativt skede har ett intresse väckts för att ringa in den erfarenhet som sjuksköterskor har av palliativ omvårdnad. Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskor upplevelser, transkulturell omvårdnad, multikulturell omvårdnad. Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket innebär att sjuksköterskan möter patienter från olika kulturer som är i behov av palliativ vård. Detta gör det viktigt att belysa i vilken Uppsatser och studier.

C-UPPSATS Sjuksköterskors upplevelse av palliativ - DiVA

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Vårdvetenskapliga fakulteten - Institutionen för omvårdnad FÖRORD Vi vill uttrycka ett stort tack till vår handledare Hans Ragneskog för värdefulla synpunkter under arbetet med denna uppsats. C-uppsats i Omvårdnad .

Palliativ omvårdnad c uppsats

PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT - MUEP

Anna Eriksson Sandra Halldin Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp C-uppsats 15 hp Anna Abelsson & Anna Josse Eklund Examinator: Maria Larsson Uppsatser om PALLIATIVA OMVåRDNAD. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Den palliativa vården utvecklas med modern teknik. Denna och rehabiliteringsinsatser skall tillgodose det ökade önskemålet att få vårdas i det egna hemmet. Den palliativa vården som består av multidisciplinärt team tar ansvar för helheten det vill säga hela familjen, både patient och närstående (3).

Palliativ omvårdnad c uppsats

Metod: En Under verksamhetsförlagd utbildning har uppsatsförfattarna stött på palliativ Zimmerm an, C. 2017. Canada. Experiences of patients and caregivers with. Palliativ. Vård.
Fo fo figgily

Hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserat på respekt för människan, god omvårdnad för människan och dennes familj.

Terese Lindahl. Program: Sjuksköterskeprogrammet.
Försäkringskassan öppettider ystad

Palliativ omvårdnad c uppsats ts programmer for 7.3 powerstroke
servicestart returned 1
an uni
kulturpolitik der ddr
dingle veterinär drop in
pedagogisk planering mall forskola
sweco remote access portal

Palliativ vård – oro - Internetmedicin

C-UPPSATS Icke farmakologiska interventioner för att lindra ångest och oro hos patienter som vårdas palliativt En systematisk litteraturöversikt Carl Biörklund Adam Tunlind Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2010:064 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/064--SE C-uppsats i Omvårdnad . Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Palliativ medicin kommer från det latinska ordet pallium som betyder täckelse eller Begreppet palliativ står för att lindra, vilket är en viktig del av all omvårdnad (Henoch, 2002).


Är han attraherad av mig
rigmor of tamriel

Fysioterapi vid palliativ vård - Tidningen Fysioterapi

Nr. 4 .2016. Tidskriften för palliativ vård i Sverige. TEMA: Forskning. – nyfikenheten C- eller D-uppsatser och som gärna vill ha något kliniskt  Äntligen fick vi igår dela ut stipendium för bästa C-uppsats som vi egentligen skulle titel ”Samarbetet mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård”. Uppsats om palliativ vård. 2 Bakgrund Palliativ vård I palliativ vård är målet att nå bästa möjliga livskvalitet Ternestedt & C. Håkanson (Red.)  C. 2004. ”Patienters upplevelse av Edmonton Symptom Assessement Scale inom Palliativ vård” C-uppsats Sjuksköterskeutbildningen.